VÄLKOMMEN TILL LYSKVÄLLEN!
I SKRÄDDRABOVIKEN
LÖRDAGEN 27 AUGUSTI KL 18.00

MUSIK TRUBADUREN MIKAEL IVARSSON
KOLBULLAR LOTTERI
INTRÄDE 100:-