DROGPOLICY

Skräddrabo Bygdegårdsförening är en ideel förening där huvudinriktningen i verksamheten är att bevara och sprida kunskap om Finnskogens natur och kultur. Vi ser också som vår uppgift att försöka göra det lite trevligare för människor i vårt område. Vid våra evenemang förekommer ingen försäljning av och inget bruk av alkohol och andra droger och det är föreningens avsikt att fortsätta på den vägen.

Styrelsen Skräddrabo Bygdegårdsförening