SAGOVANDRING
VÄLKOMMEN TILL SKRÄDDRABO
LÖRDAGEN 15 OKTOBER KL 16.00-18.00

I SKOGEN FÅR BARNEN MÖTA SNÄLLA TROLL OCH SLIGT VÄSEN
BARNEN BJUDS PÅ FÖRTÄRING OCH VUXNA FÅR KÖPA GOFIKA