SÄSONGENS SISTA EVENEMANG, LÖRDAGSMATINÉN BLEV EN TREVLIG AVSLUTNING PÅ HÖSTEN.
CARL-ÅKE WIKSTRÖM VISADE TVÅ AV SINA FILMER. DÄR FÖREKOM MÅNGA KÄNDA ANSIKTEN SOM VÅRA BESÖKARE KÄNDE IGEN. I PAUSEN BJÖDS PÅ KAFFE OCH DEN NUMERA JÄTTEKÄNDA SKRÄDDRABOBAKELSEN.